This photo is © Jiri Vondracek

Nejnovější fotky

Ťuhýk obecný

(Lanius collurio)

Okáč bojínkový

(Melanargia galathea)

Tenkozobec opačný

(Recurvirostra avosetta)

Volavka popelavá

(Ardea cinerea)

Rosnička zelená

(Hyla Arborea)

Čejka chocholatá

(Vanellus vanellus)

Moták pochop

(Circus aeruginosus)

Kulík říční

(Charadrius dubius)

Rákosník velký

(Acrocephalus arundinaceus)

Strnad rákosní

(Emberiza schoeniclus)

Strnad rákosní

(Emberiza schoeniclus)

Vodouš bahenní

(Tringa glareola)

Pisila čáponohá

(Himantopus himantopus)

Vodouš kropenatý

(Tringa ochropus)

Ústřičník velký

(Haematopus ostralegus)

Bekasina otavní

(Gallinago gallinago)

Vodouš tmavý

(Tringa erythropus)

Tenkozobec opačný

(Recurvirostra avosetta)

Plameňák růžový

(Phoenicopterus roseus)

Plameňák růžový

(Phoenicopterus roseus)

Plameňák růžový

(Phoenicopterus roseus)

Kolpík bílý

(Platalea leucorodia)

Ledňáček říční

(Alcedo atthis)

Leave a comment