This photo is © Jiri Vondracek

Nejnovější fotky

Králíček obecný

(Regulus regulus)

Břehule říční

(Riparia riparia)

Stehlík obecný

(Carduelis carduelis)

Rybák obecný

(Sterna hirundo)

Kukačka obecná

(Cuculus canorus)

Jespák šedý

(Calidris temminckii)

Jespák bojovný

(Philomachus pugnax)

Konipas luční

(Motacilla flava)

Moudivláček lužní

(Remiz pendulinus)

Pěnice hnědokřídlá

(Sylvia communis)

Jespák obecný

(Calidris alpina)

Puštík obecný

(Strix aluco)

Kukačka obecná

(Cuculus canorus)

Čáp bílý

(Ciconia ciconia)

Slavík modráček

(Luscinia svecica)

Slavík obecný

(Luscinia megarhynchos)

Moudivláček lužní

(Remiz pendulinus)

Rybák bělokřídlý

(Chlidonias leucopterus)

Krutihlav obecný

(Jynx torquilla)

Jespák šedý

(Calidris temminckii)

Břehouš černoocasý

(Limosa limosa)

Jespák bojovný

(Philomachus pugnax)

Puštík obecný

(Strix aluco)

Puštík obecný

(Strix aluco)

Puštík obecný

(Strix aluco)

Puštík obcný

(Strix aluco)

Puštík obecný

(Strix aluco)

Puštík obecný

(Strix aluco)

Holub hřivnáč

(Columba palumbus)

Ledňáček říční

(Alcedo Atthis)

Ledňáček říční

(Alcedo atthis)

Morčák velký

(Mergus merganser)

Morčák velký

(Mergus merganser)

Leave a comment